โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

ขั้นตอนการสมัคร

1

พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโครงการ ATP

พูดคุยเรื่องข้อมูลต่าง ๆ เอกสารที่ต้องใช้ เป็นต้น

2

ยื่นใบสมัคร

พร้อมเอกสารสำคัญต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมเอกสารอย่างละเอียด และการกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง

3

ปฐมนิเทศก่อนการเรียน

ข้อมูลด้านต่าง ๆ การอยู่หอพัก การเป็นอยู่ หลักสูตรการเรียนการสอน

4

ฝึกอบรม พัฒนาในหลักสูตรพิเศษ เฉพาะทาง

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น และ/หรือ ทำงานกับองค์กรญี่ปุ่น โดยจัดตั้งโครงการ ATP ให้กับผู้ที่อยากจะพัฒนาศักยภาพตนเอง ผ่านหลักสูตรของโรงเรียน AJLS

5

ปัจฉิมนิเทศก่อนบิน

มอบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา

6

GOTO JAPAN

เดินทางไป ประเทศญี่ปุ่น