โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

ใบสมัคร

แบบฟอร์มใบสมัครผู้ฝึกงานด้าน "อุตสาหกรรมทั่วไป" ระยะเวลา 3 ปี

(สำหรับผู้ที่ไม่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน)

แบบฟอร์มใบสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคหมายเลข3 ระยะเวลา 2-5 ปี

(สำหรับผู้ที่ไม่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน)

แบบฟอร์มใบสมัครผู้ฝึกงานด้าน "บริบาล" ระยะเวลา 3 ปี

(สำหรับผู้ที่ไม่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน)