โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

กองทุน ATP เพื่อการศึกษา

โอกาสมาถึงแล้ว ตัดสินใจก่อนได้ไปก่อน

ใครมีความฝัน อยากมีอนาคต มีอาชีพ มีงาน มีเงิน

แต่ไม่มีต้นทุน

โครงการ ATP มีพร้อมให้คุณ

" อย่าปิดกั้นตัวเองเพราะไม่มีต้นทุน "

คืออะไร?

กองทุน ATP

เป็นกองทุนสำหรับนักเรียนใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถรองรับ และสนับสนุนให้กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายการเรียนได้ตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้