โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

แกลลอรี่

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียนของเด็กนักเรียน ATP ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับ กิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์ และเป็นกันเอง

บรรยากาศช่วงพักกลางวัน

ช่วงเวลาพักกลางวัน ของเด็กนักเรียนในโครงการ ATP

บรรยากาศการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้อง ๆ ได้ทำร่วมกัน โดยจะมีการยืดเส้น กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย รวมถึงคาร์ดิโอ เพื่อให้น้อง ๆ มีสุขภาพที่แข็งแรง

ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

บรรยากาศการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ด้านอุตสาหกรรม

บรรยากาศการทำกิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน

รับมอบเสื้อสามารถ

พิธีการรับมอบเสื้อสามารถของโครงการ ATP สำหรับน้องๆทุกคนที่จบหลักสูตร AJLS

ปัจฉิมนิเทศ และลาบิน

การแนะนำ และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ รวมไปถึงการเตรียมตัวก่อนเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น

ลงนาม MOU

บรรยากาศการลงนามMOU โดยโครงการATP ได้ร่วมมือ กับวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย