โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

ข่าวสาร

วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโครงการและนักเรียน ATP

ณะอาจารย์จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ วิทยาลัยพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด และวิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย เยี่ยมชมโครงการ ATP