โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

連絡先

住所

アジア日本語学校 郵便番号10260バンコク都プラカノーン区バーンチャーク地区スクムビット通り101、ソイプンナウィティー31、2番地Yong Developビル

Email Address

japan.atp@gmail.com

Website

ajls-school.com

ATP バンコク本部

住所

アジア日本語学校 郵便番号10260バンコク都プラカノーン区バーンチャーク地区スクムビット通り101、ソイプンナウィティー31、2番地Yong Developビル

電話番号

02-7305622 – 26
081-912-5307 , 089-922-9626

Google Map

アジア日本語学校

ATP ピッサヌローク支部

住所

郵便番号65000ピッサヌローク県ピッサヌローク市ブンプラ、ソイワットピグントーン(クルアバーンメーレストラン裏)399-7番地

電話番号

094-441-7159 , 098-250-8926 , 098-268-0189 , 094-790-9745

Google Map

ATP ナコンラーチャシーマー支部(臨時)

住所

郵便番号30000ナコンラーチャシーマー県ナコンラーチャシーマー市ナイムアン、ソイギアンサワーイリアン158/16番地

電話番号

061-759-2150 , 081-913-9021

Google Map

ATP ศูนย์อุดรธานี เร็วๆนี้

住所


電話番号


Google Map